Stiftelsen Juridiska biblioteket

   
Festskrift till Sveriges advokatsamfund : 1887-1987 : rättsvetenskapliga studier
Komihåglistan är tom
Vis
Hylla
 • FESTSKRIFTER
Titel
 • Festskrift till Sveriges advokatsamfund : 1887-1987 : rättsvetenskapliga studier
Utgivning
 • Norstedt, Stockholm : 1987
Sidantal
 • 602 s.
Anmärkning: Innehåll
 • Det fria advokatyrket : kampen för en modern juridisk yrkesroll / Kjell Å Modéer ; En allmän regel om säljares uppgiftsansvar / Mathias André ; Miljöskadelagen och oskrivna skadeståndsgrundsatser / Bertil Bengtsson ; Småföretagarskydd mot oskäliga avtalsvillkor, särskilt 36§ avtalslagen / Ulf Bernitz ; Några internationellt privaträttsliga problem rörande passagerarbefordran med flyg / Michael Bogdan ; Skyddat intresse, ren förmögenhetsskada och andra skadeståndsrättsliga spörsmål i ett internationellt perspektiv / Bill W Dufwa ; Begränsningar hos avtalet som styrmedel / Kurt Grönfors ; Fråga om skiljeavtals giltighet vid singularsuccession / Lars Heuman ; Om försäljning av pantsatt bostadrätt / Torgny Håstad ; Patent och skiljedom, giltighets- och intrångsfrågor / Gunnar Karnell ; Svensk Forms opinionsnämnd under utveckling / Marianne Levin ; Något om övergiven egendom / Stefan Lindskog ; Börsen och straffrätten / Madeleine Löfmarck ; Återvinning i konkurs, en studie av rekvisitet avsevärt belopp, 35§ konkurslagen / Mats Müllern ; Till frågan om skiljeavtalets särställning i svensk avtalsrätt / Erik Nerep ; Något om förvaltningsföretagens skatterättsliga status och därmed sammanhängande frågor / Peter Nordquist ; Generalklausuler i aktiebolagslagen / Lars Pehrson ; Avtalsskrivaren och 36§ avtalslagen / Jan Ramberg ; Bort med de alltför många värdepapperen : förslag till ett värdepapperslöst kontobaserat VPC-system / Knut Rodhe ; Avtalsfrihetens komponenter : ett analysförsök / Stig Strömholm ; Tro och lösen vid godtrosförvärv / Hugo Tiberg ; Får myndigheter i avtal åtaga sig att iaktta sekretess? / Sven Unger ; Arbetsrätten vid arbetsgivares konkurs / Sten Åke Zethræus
Institutionsnamn
Ämne
Institution
Ägande institution
 • Sjb
ISBN
 • 91-1-877042-8
*000   nam     3
*0014230
*008   s1987  sw      ||1 0|swe
*020 $a91-1-877042-8$x91-1-877042-8
*24510$aFestskrift till Sveriges advokatsamfund :$b1887-1987 : rättsvetenskapliga studier
*260 $aStockholm :$bNorstedt,$c1987
*300 $a602 s.
*505 $aDet fria advokatyrket : kampen för en modern juridisk yrkesroll / Kjell Å Modéer ; En allmän regel om säljares uppgiftsansvar / Mathias André ; Miljöskadelagen och oskrivna skadeståndsgrundsatser / Bertil Bengtsson ; Småföretagarskydd mot oskäliga avtalsvillkor, särskilt 36§ avtalslagen / Ulf Bernitz ; Några internationellt privaträttsliga problem rörande passagerarbefordran med flyg / Michael Bogdan ; Skyddat intresse, ren förmögenhetsskada och andra skadeståndsrättsliga spörsmål i ett internationellt perspektiv / Bill W Dufwa ; Begränsningar hos avtalet som styrmedel / Kurt Grönfors ; Fråga om skiljeavtals giltighet vid singularsuccession / Lars Heuman ; Om försäljning av pantsatt bostadrätt / Torgny Håstad ; Patent och skiljedom, giltighets- och intrångsfrågor / Gunnar Karnell ; Svensk Forms opinionsnämnd under utveckling / Marianne Levin ; Något om övergiven egendom / Stefan Lindskog ; Börsen och straffrätten / Madeleine Löfmarck ; Återvinning i konkurs, en studie av rekvisitet avsevärt belopp, 35§ konkurslagen / Mats Müllern ; Till frågan om skiljeavtalets särställning i svensk avtalsrätt / Erik Nerep ; Något om förvaltningsföretagens skatterättsliga status och därmed sammanhängande frågor / Peter Nordquist ; Generalklausuler i aktiebolagslagen / Lars Pehrson ; Avtalsskrivaren och 36§ avtalslagen / Jan Ramberg ; Bort med de alltför många värdepapperen : förslag till ett värdepapperslöst kontobaserat VPC-system / Knut Rodhe ; Avtalsfrihetens komponenter : ett analysförsök / Stig Strömholm ; Tro och lösen vid godtrosförvärv / Hugo Tiberg ; Får myndigheter i avtal åtaga sig att iaktta sekretess? / Sven Unger ; Arbetsrätten vid arbetsgivares konkurs / Sten Åke Zethræus
*6102 $aSveriges advokatsamfund
*653 $aFestskrift
*710 $aSveriges advokatsamfund$4hnr
*850 $aSjb
*852 $cFESTSKRIFTER
^
Det finns inga omdömen till denna titeln.
Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme.
Vis
Sänd till
Ex.namnStatusFörfallodagTillhörHylla
Ex 1Tillgängligt Stiftelsen Juridiska biblioteketFESTSKRIFTER